Công tắc - Ổ cắm

mỗi trang
Ổ Cắm Đa Năng / WIFI (Mặt Vuông) - SOMV/SC - MPE Call

Ổ Cắm Đa Năng / WIFI (Mặt Vuông) - SOMV/SC - MPE

Mặt Ổ Cắm Đa Năng Kích Thước 86x86mm Tải Định Mức 3700W/gang, 10A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc 3 Cảm Ứng / WIFI (Mặt Vuông) - SWV3/SC - MPE Call

Công Tắc 3 Cảm Ứng / WIFI (Mặt Vuông) - SWV3/SC - MPE

Mặt 3 Công Tắc Kích Thước 86x86mm Tải Định Mức 3700W/gang, 10A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc Đôi Cảm Ứng / WIFI (Mặt Vuông) - SWV2/SC - MPE Call

Công Tắc Đôi Cảm Ứng / WIFI (Mặt Vuông) - SWV2/SC - MPE

Mặt 2 Công Tắc Kích Thước 86x86mm Tải Định Mức 3700W/gang, 10A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc Đơn Cảm Ứng / WIFI (Mặt Vuông) - SWV1/SC - MPE Call

Công Tắc Đơn Cảm Ứng / WIFI (Mặt Vuông) - SWV1/SC - MPE

Mặt 1 Công Tắc Kích Thước 86x86mm Tải Định Mức 3700W/gang, 10A

Liên hệ 0932.940.939
Dimmer Đèn Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - DIM1/SC - MPE Call

Dimmer Đèn Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - DIM1/SC - MPE

Dimmer Đèn Kích Thước 120x72x43 Tải Định Mức 1000W/gang, 5A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc Rèm Cửa Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - CSW/SC - MPE Call

Công Tắc Rèm Cửa Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - CSW/SC - MPE

Mặt Công Tắc Rèm Cửa Kích Thước 120x72x43mm Tải Định Mức 1000W/gang, 5A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc 4 Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW4/SC - MPE Call

Công Tắc 4 Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW4/SC - MPE

Mặt 4 Công Tắc Kích Thước 120x72x43mm Tải Định Mức 1000W/gang, 5A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc 3 Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW3/SC - MPE Call

Công Tắc 3 Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW3/SC - MPE

Mặt 3 Công Tắc Kích Thước 120x72x43mm Tải Định Mức 1000W/gang, 5A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc Đôi Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW2/SC - MPE Call

Công Tắc Đôi Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW2/SC - MPE

Mặt 2 Công Tắc Kích Thước 120x72x43mm Tải Định Mức 1000W/gang, 5A

Liên hệ 0932.940.939
Công Tắc Đơn Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW1/SC - MPE Call

Công Tắc Đơn Cảm Ứng / WIFI (Mặt Chữ Nhật) - SW1/SC - MPE

Mặt 1 Công Tắc Kích Thước 120x72x43mm Tải Định Mức 1000W/gang, 5A

Liên hệ 0932.940.939
Bộ ổ âm sàn 3 thiết bị - DUF1200LTK-1 - FULL COLOR/PANASONIC Call

Bộ ổ âm sàn 3 thiết bị - DUF1200LTK-1 - FULL COLOR/PANASONIC

Bộ ổ âm sàn 3 thiết bị - DUF1200LTK-1 - FULL COLOR/PANASONIC Chất liệu: Kim loại Bộ ổ âm sàn 3 thiết bị (chưa bao gồm thiết bị) Bao gồm hộp âm (54 x 119 x 119mm) Floor outlet, blank for triple device with outlet box

Liên hệ 0932.940.939
Mặt CB Cóc - WEVH8061 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt CB Cóc - WEVH8061 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt CB Cóc - WEVH8061 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng cho HB 1 gang plate for HB breaker

Liên hệ 0932.940.939
Mặt riêng cho MCB 2P - WEVH680290 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt riêng cho MCB 2P - WEVH680290 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt riêng cho MCB 2P - WEVH680290 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng riêng cho WEV1181SW/2P MCB 1 gang center - 2 devices palte for WEV1181SW/2P MCB

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 6 thiết bị - WEVH68060 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt 6 thiết bị - WEVH68060 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt 6 thiết bị - WEVH68060 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gang - 6 device plate

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 4 thiết bị - WEVH68040 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt 4 thiết bị - WEVH68040 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt 4 thiết bị - WEVH68040 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gang - 4 device plate

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 3 thiết bị - WEVH68030 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt 3 thiết bị - WEVH68030 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt 3 thiết bị - WEVH68030 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng cho 3 thiết bị 1 gang - 3 device plate

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 2 thiết bị - WEVH68020 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt 2 thiết bị - WEVH68020 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt 2 thiết bị - WEVH68020 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng cho 2 thiết bị 1 gang - 2 device plate

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 1 thiết bị - WEVH68010 - HALUMIE/PANASONIC Call

Mặt 1 thiết bị - WEVH68010 - HALUMIE/PANASONIC

Mặt 1 thiết bị - WEVH68010 - HALUMIE/PANASONIC Mặt dùng cho 1 thiết bị 1 gang - 1 device plate

Liên hệ 0932.940.939
Hạt công tắc đơn 2 chiều size L - WEVH5512 - HALUMIE/PANASONIC Call

Hạt công tắc đơn 2 chiều size L - WEVH5512 - HALUMIE/PANASONIC

Hạt công tắc đơn 2 chiều size L - WEVH5512 - HALUMIE/PANASONIC Công tắc đảo chiều 250VAC - 16A Switch C - 2 ways

Liên hệ 0932.940.939
Hạt công tắc đơn 2 chiều size S - WEVH5532 - HALUMIE/PANASONIC Call

Hạt công tắc đơn 2 chiều size S - WEVH5532 - HALUMIE/PANASONIC

Hạt công tắc đơn 2 chiều size S - WEVH5532 - HALUMIE/PANASONIC Công tắc đảo chiều 250VAC - 16A Switch C - 2 ways

Liên hệ 0932.940.939
Hạt công tắc đơn 2 chiều size M - WEVH5522 - HALUMIE/PANASONIC Call

Hạt công tắc đơn 2 chiều size M - WEVH5522 - HALUMIE/PANASONIC

Hạt công tắc đơn 2 chiều size M - WEVH5522 - HALUMIE/PANASONIC Công tắc đảo chiều 250VAC - 16A Switch C - 2 ways

Liên hệ 0932.940.939
Hạt công tắc đơn 1 chiều size L - WEVH5511 - HALUMIE/PANASONIC Call

Hạt công tắc đơn 1 chiều size L - WEVH5511 - HALUMIE/PANASONIC

Hạt công tắc đơn 1 chiều size L - WEVH5511 - HALUMIE/PANASONIC Công tắc 1 chiều 250VAC - 16A Switch D - 2 poles

Liên hệ 0932.940.939
Hạt công tắc đơn 1 chiều size M - WEVH5521 - HALUMIE/PANASONIC Call

Hạt công tắc đơn 1 chiều size M - WEVH5521 - HALUMIE/PANASONIC

Hạt công tắc đơn 1 chiều size M - WEVH5521 - HALUMIE/PANASONIC Công tắc 1 chiều 250VAC - 16A Switch D - 2 poles

Liên hệ 0932.940.939
Hạt công tắc đơn 1 chiều size S - WEVH5531 - HALUMIE/PANASONIC Call

Hạt công tắc đơn 1 chiều size S - WEVH5531 - HALUMIE/PANASONIC

Hạt công tắc đơn 1 chiều size S - WEVH5531 - HALUMIE/PANASONIC Công tắc 1 chiều 250VAC - 16A Switch D - 2 poles

Liên hệ 0932.940.939
Hạt ổ cắm đơn 2 chấu không màn che - WEV1091SW - WIDE/PANASONIC Call

Hạt ổ cắm đơn 2 chấu không màn che - WEV1091SW - WIDE/PANASONIC

Hạt ổ cắm đơn 2 chấu không màn che - WEV1091SW - WIDE/PANASONIC Ổ cắm đơn không màn che 250VAC - 16A Universal receptacle

Liên hệ 0932.940.939
Hạt nút nhấn chuông - WEG5401-011SW - WIDE/PANASONIC Call

Hạt nút nhấn chuông - WEG5401-011SW - WIDE/PANASONIC

Hạt nút nhấn chuông - WEG5401-011SW - WIDE/PANASONIC Nút nhấn chuông, 250VAC - 10AWEG5401-011SW Bell push button

Liên hệ 0932.940.939
Mặt có nắp che mưa - WEG8981 - WIDE/PANASONIC Call

Mặt có nắp che mưa - WEG8981 - WIDE/PANASONIC

Mặt có nắp che mưa - WEG8981 - WIDE/PANASONIC Mặt có nắp che mưa Weatherproof plate - IP55

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 3 thiết bị có nắp che mưa - WEG7903 - WIDE/PANASONIC Call

Mặt 3 thiết bị có nắp che mưa - WEG7903 - WIDE/PANASONIC

Mặt 3 thiết bị có nắp che mưa - WEG7903 - WIDE/PANASONIC Mặt 3 thiết bị - Có nắp che mưa Weatherproof plate 1 gang - 3 device IP55

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 2 thiết bị có nắp che mưa - WEG7902 - WIDE/PANASONIC Call

Mặt 2 thiết bị có nắp che mưa - WEG7902 - WIDE/PANASONIC

Mặt 2 thiết bị có nắp che mưa - WEG7902 - WIDE/PANASONIC Mặt 2 thiết bị - Có nắp che mưa Weatherproof plate 1 gang - 2 device IP55

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 1 thiết bị có nắp che mưa - WEG7901 - WIDE/PANASONIC Call

Mặt 1 thiết bị có nắp che mưa - WEG7901 - WIDE/PANASONIC

Mặt 1 thiết bị có nắp che mưa - WEG7901 - WIDE/PANASONIC Mặt 1 thiết bị - Có nắp che mưa Weatherproof plate 1 gang - 1 device IP55

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 6 thiết bị - WEG6806SW - WIDE/PANASONIC Call

Mặt 6 thiết bị - WEG6806SW - WIDE/PANASONIC

Mặt 6 thiết bị - WEG6806SW - WIDE/PANASONIC Mặt dùng cho 6 thiết bị 2 gangs - 6 devices plate

Liên hệ 0932.940.939
Mặt 4 thiết bị - WEG6804SW - WIDE/PANASONIC Call

Mặt 4 thiết bị - WEG6804SW - WIDE/PANASONIC

Mặt 4 thiết bị - WEG6804SW - WIDE/PANASONIC Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gangs - 4 devices plate

Liên hệ 0932.940.939
Mặt CB Cóc - WEV7061SW - WIDE/PANASONIC Call

Mặt CB Cóc - WEV7061SW - WIDE/PANASONIC

Mặt CB Cóc - WEV7061SW - WIDE/PANASONIC Mặt dùng cho HB

Liên hệ 0932.940.939
Mặt riêng cho MCB 2P - WEV680290SW - WIDE/PANASONIC Call

Mặt riêng cho MCB 2P - WEV680290SW - WIDE/PANASONIC

Mặt riêng cho MCB 2P - WEV680290SW - WIDE/PANASONIC Mặt riêng cho WEV1181SW/2P MCB 1-gang center 2 devices plate or for WEV1181SW/2P MCB

Liên hệ 0932.940.939
Mặt kín đơn -  WEV68910SW - WIDE/PANASONIC Call

Mặt kín đơn - WEV68910SW - WIDE/PANASONIC

Mặt kín đơn - WEV68910SW - WIDE/PANASONIC Mặt che trơn

Liên hệ 0932.940.939
Nút che trơn - WEG3020SW - WIDE/PANASONIC Call

Nút che trơn - WEG3020SW - WIDE/PANASONIC

Nút che trơn - WEG3020SW - WIDE/PANASONIC Nút trống Blank chip 1 Module

Liên hệ 0932.940.939

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0932.940.939

Chat Online

Chat Online - 0932.940.939

Nhận báo giá

Nhận báo giá - chinhanelectric@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm bán chạy

Quảng cáo 1

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 7
  • Hôm nay 174
  • Hôm qua 252
  • Trong tuần 1,255
  • Trong tháng 4,942
  • Tổng cộng 117,518

Quảng cáo 2

Top

   (0)