Đèn chiếu sáng MPE

mỗi trang
Bảo Vệ Quá Điện Áp 12Kv Cho LST2 - SP12/LST2 - MPE Call

Bảo Vệ Quá Điện Áp 12Kv Cho LST2 - SP12/LST2 - MPE

Bảo Vệ Quá Điện Áp 12Kv Cho LST2 - SP12/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Đầu Nối Cáp Cho LST2 - SC/LST2 - MPE Call

Đầu Nối Cáp Cho LST2 - SC/LST2 - MPE

Đầu Nối Cáp Cho LST2 - SC/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Chuyển Động Cho LST2 - MS/LST2 - MPE Call

Cảm Biến Chuyển Động Cho LST2 - MS/LST2 - MPE

Cảm Biến Chuyển Động Cho LST2 - MS/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Thân Nhiệt Chuyển Động Cho LST2 - PIR/LST2 - MPE Call

Cảm Biến Thân Nhiệt Chuyển Động Cho LST2 - PIR/LST2 - MPE

Cảm Biến Thân Nhiệt Chuyển Động Cho LST2 - PIR/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Quang Cho  LST2 - PTC/LST2 - MPE Call

Cảm Biến Quang Cho LST2 - PTC/LST2 - MPE

Cảm Biến Quang Cho LST2 - PTC/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Bộ Nối Đa Năng Cho LST2 - UM/LST2 - MPE Call

Bộ Nối Đa Năng Cho LST2 - UM/LST2 - MPE

Bộ Nối Đa Năng Cho LST2 - UM/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Bát Treo Hình Chữ U Dùng Cho Đèn 200-300W LST2 - YM150/LST2 - MPE Call

Bát Treo Hình Chữ U Dùng Cho Đèn 200-300W LST2 - YM150/LST2 - MPE

Bát Treo Hình Chữ U Dùng Cho Đèn 200-300W LST2 - YM150/LST2 - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Bát Treo Hình Vuông Cho LST2 - TM/LST2 - MPE Call

Bát Treo Hình Vuông Cho LST2 - TM/LST2 - MPE

Bộ Nối Gắng Tường

Liên hệ 0932.940.939
Bộ Nối Gắng Tường Cho LST2 - AM/LST2 - MPE Call

Bộ Nối Gắng Tường Cho LST2 - AM/LST2 - MPE

Bộ Nối Gắng Tường

Liên hệ 0932.940.939
Bộ Nối Dạng Trượt Cho LST2 - SF/LST2 - MPE Call

Bộ Nối Dạng Trượt Cho LST2 - SF/LST2 - MPE

Bộ Nối Dạng Trượt

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường 300W (Street Light)- LST2-300 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường 300W (Street Light)- LST2-300 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Công suất 300W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 42000Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường 240W (Street Light)- LST2-240 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường 240W (Street Light)- LST2-240 - MPE

Công suất 240W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 33600Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường 200W (Street Light)- LST2-200 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường 200W (Street Light)- LST2-200 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Công suất 200W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 28000Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường 150W (Street Light)- LST2-150 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường 150W (Street Light)- LST2-150 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Công suất 150W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 21000Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường 100W (Street Light)- LST2-100 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường 100W (Street Light)- LST2-100 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Công suất 100W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 14600Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Quang Cho Đèn street Light LST - PTC/LST - MPE Call

Cảm Biến Quang Cho Đèn street Light LST - PTC/LST - MPE

Cảm Biến Quang Cho Đèn street Light LST - PTC/LST - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Chuyển Động Cho Đèn street Light Cho LST - MS/LST - MPE Call

Cảm Biến Chuyển Động Cho Đèn street Light Cho LST - MS/LST - MPE

Cảm Biến Chuyển Động Cho Đèn street Light Cho LST

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 150W (Street Light)- LST-150 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 150W (Street Light)- LST-150 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến Công suất 150W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 19500Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 120W (Street Light) - LST-120 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 120W (Street Light) - LST-120 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến Công suất 120W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 15600Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 90W (Street Light) - LST-90 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 90W (Street Light) - LST-90 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến Công suất 90W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 11700Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 60W (Street Light) - LST-60 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 60W (Street Light) - LST-60 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến Công suất 60W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 7800Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 30W (Street Light) - LST-30 - MPE Call

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến 30W (Street Light) - LST-30 - MPE

Đèn LED Chiếu Sáng Đường Có Cảm Biến Công suất 30W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 3900Lm Kích thước 601x250x95mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn 150W - LEPR-150 - MPE Call

Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn 150W - LEPR-150 - MPE

Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn Công suất 150W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 18750Lm Kích thước 345x225mm IP 67 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn 100W - LEPR-100 - MPE Call

Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn 100W - LEPR-100 - MPE

Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn Công suất 100W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 12500Lm Kích thước 345x225mm IP 67 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn 60W - LEPR-60 - MPE Call

Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn 60W - LEPR-60 - MPE

Đèn LED Chống Nổ Dạng Tròn Công suất 60W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 7500Lm Kích thước 215x196mm IP 67 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng 120W - LEPL-120 - MPE Call

Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng 120W - LEPL-120 - MPE

Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng Công suất 120W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 15600Lm Kích thước 1298x130x206mm IP 67 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng 40W - LEPL-40 - MPE Call

Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng 40W - LEPL-40 - MPE

Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng Công suất 40W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 5200Lm Kích thước 650x130x206mm IP 67 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng 80W - LEPL-80 - MPE Call

Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng 80W - LEPL-80 - MPE

Đèn LED Chống Nổ Dạng Thẳng Công suất 80W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 10400Lm Kích thước 1298x130x206mm IP 67 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 80W (Garden Light) - LGL2-80 - MPE Call

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 80W (Garden Light) - LGL2-80 - MPE

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn Công suất 80W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 10400Lm Kích thước 130x188mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 60W (Garden Light) - LGL2-60 - MPE Call

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 60W (Garden Light) - LGL2-60 - MPE

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn Công suất 60W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 7800Lm Kích thước 130x166mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 50W (Garden Light) - LGL2-50 - MPE Call

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 50W (Garden Light) - LGL2-50 - MPE

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn Công suất 50W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 6500Lm Kích thước 130x166mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 40W (Garden Light) - LGL2-40 - MPE Call

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 40W (Garden Light) - LGL2-40 - MPE

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn Công suất 40W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 5200Lm Kích thước 130x166mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 30W (Garden Light) - LGL2-30 - MPE Call

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn 30W (Garden Light) - LGL2-30 - MPE

Bóng LED Sân Vườn Đuôi Vặn Công suất 30W Điện áp 220V/50Hz Quang thông 3900Lm Kích thước 130x166mm IP 65 Ánh sáng 3000K/4000K/6000K

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Quang Cho Đèn Garden Light LGL - SC/LGL - MPE Call

Cảm Biến Quang Cho Đèn Garden Light LGL - SC/LGL - MPE

Cảm Biến Quang Cho Đèn Garden Light LGL - SC/LGL - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Cảm Biến Quang Cho Đèn Garden Light LGL - PTC/LGL - MPE Call

Cảm Biến Quang Cho Đèn Garden Light LGL - PTC/LGL - MPE

Cảm Biến Quang Cho Đèn Garden Light LGL - PTC/LGL - MPE

Liên hệ 0932.940.939
Bảo Vệ Quá Điện Áp Cho Đèn Garden Light LGL - SP/LGL - MPE Call

Bảo Vệ Quá Điện Áp Cho Đèn Garden Light LGL - SP/LGL - MPE

Bảo Vệ Quá Điện Áp Cho Đèn Garden Light LGL - SP/LGL - MPE

Liên hệ 0932.940.939

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0932.940.939

Chat Online

Chat Online - 0932.940.939

Nhận báo giá

Nhận báo giá - chinhanelectric@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm bán chạy

Quảng cáo 1

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 30
  • Hôm nay 908
  • Hôm qua 1,290
  • Trong tuần 908
  • Trong tháng 2,198
  • Tổng cộng 204,256

Quảng cáo 2

Top

   (0)