Sản phẩm

mỗi trang
Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 18W 1180x76 - DTD0182 - Duhal New

Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 18W 1180x76 - DTD0182 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước LxWxH (mm): 1180x76x76 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1800lm CRI: 85

1,717,000 đ
MUA NGAY
Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 9W 580x76 - DTD0092 - Duhal New

Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 9W 580x76 - DTD0092 - Duhal

Công suất: 9W Kích thước LxWxH (mm): 580x76x76 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 900lm CRI: 85

1,086,000 đ
MUA NGAY
Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 36W 1500x50 - DTD0361 - Duhal New

Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 36W 1500x50 - DTD0361 - Duhal

Công suất: 36W Kích thước LxWxH (mm): 1500x50x35 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3600lm CRI: 85

1,374,000 đ
MUA NGAY
Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 18W 1180x50 - DTD0181 - Duhal New

Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 18W 1180x50 - DTD0181 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước LxWxH (mm):1180x50x35 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1800lm CRI: 85

1,118,000 đ
MUA NGAY
Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 9W 580x50 - DTD0091 - Duhal New

Đèn LED Treo Thả Phòng Họp 9W 580x50 - DTD0091 - Duhal

Công suất: 9W Kích thước LxWxH (mm): 580x50x35 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 900lm CRI: 85

756,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 40W 1200x75 - SDLD0401 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 40W 1200x75 - SDLD0401 - Duhal

Công suất: 40W Kích thước LxWxH (mm) : 1200x75x25 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 4200lm CRI: 85

375,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 20W 600x75 - SDLD0201 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 20W 600x75 - SDLD0201 - Duhal

Công suất: 20W Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 2100lm CRI: 85

300,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 10W 300x75 - SDLD0101 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 10W 300x75 - SDLD0101 - Duhal

Công suất: 10W Kích thước LxWxH (mm): 300x75x25 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 1100lm CRI: 85

152,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 36W 1220x63 - SDFT218 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 36W 1220x63 - SDFT218 - Duhal

Công suất: 36W Kích thước LxWxH (mm) : 1220x63x34 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3800lm CRI: 85

257,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 18W 620x63 - SDFT209 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 18W 620x63 - SDFT209 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước LxWxH (mm) : 620x63x34 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1900lm CRI: 85

144,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 40W 1200x75 - SDLD840 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 40W 1200x75 - SDLD840 - Duhal

Công suất: 40W Kích thước LxWxH (mm) : 1200x75x25 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 4200lm CRI: 85

264,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 20W 600x75 - SDLD820 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 20W 600x75 - SDLD820 - Duhal

Công suất: 20W Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2100lm CRI: 85

201,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 10W 300x75 - SDLD810 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 10W 300x75 - SDLD810 - Duhal

Công suất: 10W Kích thước LxWxH (mm): 300x75x25 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1100lm CRI: 85

106,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 24W D400 - SDFB0241 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 24W D400 - SDFB0241 - Duhal

Công suất: 24W Kích thước ØxH (mm): 400x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 2600lm CRI: 85

414,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 18W D400 - SDFB0181 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 18W D400 - SDFB0181 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 400x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 1900lm CRI: 85

390,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 15W D310 - SDFB0151 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 15W D310 - SDFB0151 - Duhal

Công suất: 15W Kích thước ØxH (mm): 310x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 1600lm CRI: 85

310,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 12W D310 - SDFB0121 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đổi Màu 12W D310 - SDFB0121 - Duhal

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 310x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K Quang thông: 1250lm CRI: 85

266,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 24W D400 - SDFB824 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 24W D400 - SDFB824 - Duhal

Công suất: 24W Kích thước ØxH (mm) : 400x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2400lm CRI: 85

288,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 18W D400 - SDFB818 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 18W D400 - SDFB818 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm) : 400x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1900lm CRI: 85

274,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 15W D310 - SDFB815 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 15W D310 - SDFB815 - Duhal

Công suất: 15W Kích thước ØxH (mm): 310x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1600lm CRI: 85

185,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 12W D310 - SDFB812 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 12W D310 - SDFB812 - Duhal

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 310x90 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1250lm CRI: 85

180,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Chống Thấm 18W D340 - SLSR18 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Chống Thấm 18W D340 - SLSR18 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 340x102 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2000lm CRI: 85 IP: 54

380,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Chống Thấm 12W D270 - SLSR12 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Chống Thấm 12W D270 - SLSR12 - Duhal

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 270x94 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1300lm CRI: 85 IP: 54

312,000 đ
MUA NGAY
Đèn LED Ốp Trần Siêu Mỏng Đổi Màu 36W D460 - SDFB0361 - Duhal New

Đèn LED Ốp Trần Siêu Mỏng Đổi Màu 36W D460 - SDFB0361 - Duhal

Công suất: 36W Kích thước ØxH (mm): 460x64 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng : 3000K/4200K/6500K Quang thông: 3600lm CRI: 85

876,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 25W D530 - SDFB825 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 25W D530 - SDFB825 - Duhal

Công suất: 25W Kích thước ØxH (mm): 530x105 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2100lm CRI: 85

909,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 18W 360x360 - SLKV18 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 18W 360x360 - SLKV18 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước LxWxH (mm): 360x360x65 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2000lm CRI: 85

396,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 12W 310x310 - SLKV12 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 12W 310x310 - SLKV12 - Duhal

Công suất: 12W Kích thước LxWxH (mm): 310x310x66 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1300lm CRI: 85

265,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 18W D390 - SLKR18 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 18W D390 - SLKR18 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 390x67 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2000lm CRI: 85

383,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED 12W D300 - SLKR12 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED 12W D300 - SLKR12 - Duhal

Công suất: 12W Kích thước ØxH (mm): 300x60 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1300lm CRI: 85

279,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 36W 303x303 - DFB0362 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 36W 303x303 - DFB0362 - Duhal

Công suất: 36W Kích thước LxWxH (mm): 303x303x55 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3600lm CRI: 85

739,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 24W 220x220 - DFB0242 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 24W 220x220 - DFB0242 - Duhal

Công suất: 24W Kích thước LxWxH (mm): 220x220x55 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2400lm CRI: 85

418,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 18W 181x181 - DFB0182 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 18W 181x181 - DFB0182 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước LxWxH (mm): 181x181x55 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1800lm CRI: 85

310,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 36W D303 - DFC0362 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 36W D303 - DFC0362 - Duhal

Công suất: 36W Kích thước ØxH (mm): 303x55 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 3600lm CRI: 85

662,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 24W D220 - DFC0242 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 24W D220 - DFC0242 - Duhal

Công suất: 24W Kích thước ØxH (mm): 220x55 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 2400lm CRI: 85

379,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 18W D181 - DFC0182 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 18W D181 - DFC0182 - Duhal

Công suất: 18W Kích thước ØxH (mm): 181x55 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 1800lm CRI: 85

293,000 đ
MUA NGAY
Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 45W 301x301 - DFB0451 - Duhal New

Đèn Ốp Trần LED Đế Nhôm 45W 301x301 - DFB0451 - Duhal

Công suất: 45W Kích thước LxWxH (mm): 301x301x40 Điện áp: 220V/50Hz Ánh sáng: 3000K/6500K Quang thông: 4500lm CRI: 85

838,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0932.940.939

Chat Online

Chat Online - 0932.940.939

Nhận báo giá

Nhận báo giá - chinhanelectric@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm bán chạy

Quảng cáo 1

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 14
 • Hôm nay 251
 • Hôm qua 1,785
 • Trong tuần 2,632
 • Trong tháng 16,669
 • Tổng cộng 170,375

Quảng cáo 2

Top

   (0)