Sản phẩm

mỗi trang
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 32A IP44 (Gắn Nổi) - MPN125 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 32A IP44 (Gắn Nổi) - MPN125 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN125 5 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W- JD-A300 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W- JD-A300 - JINDIAN

Công suất đèn: 300W Kích thước Đèn: 950 x 320 x 50mm Số chíp Led: 297 LED Công suất tấm pin: 50W Dung lượng Pin: 52000MAH Thời gian sạc: 6-8H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

2,356,200 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 200W- JD-A200 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 200W- JD-A200 - JINDIAN

Công suất đèn: 200W Kích thước Đèn: 675 x 320 x 50mm Số chíp Led: 198 LED Công suất tấm pin: 35W Dung lượng Pin: 39000MAH Thời gian sạc: 6-8H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

2,013,000 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-8800L - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-8800L - JINDIAN

Công suất đèn: 100W Kích thước Pin: 580 x 360 x 17mm Kích thước Đèn: 290 x 330 x 90mm Cáp nguồn: 4m Số chíp Led: 255 LED Công suất tấm pin: 35W Dung lượng Pin: 27000MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP67

1,247,400 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 60W - JD-8860L - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 60W - JD-8860L - JINDIAN

Công suất đèn: 60W Kích thước Pin: 500 x 340 x 17mm Kích thước Đèn: 245 x 285 x 90mm Cáp nguồn: 4m Số chíp Led: 156 LED Công suất tấm pin: 22W Dung lượng Pin: 19500MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP67

831,600 đ
MUA NGAY
Quạt sàn năng lượng mặt trời 25W - JD- S99 - JINDIAN New

Quạt sàn năng lượng mặt trời 25W - JD- S99 - JINDIAN

Công suất quạt: 25W Kích thước Quạt: 380 x 400 x 200mm Kích thước Pin: 400 x 390 x 17mm Cáp nguồn: 4m Công suất tấm pin: 24W/18V Dung lượng Pin: 24000MAH Thời gian sạc: 3-5H Thời gian sử dụng: 6-8H Mức độ bảo vệ: IP67

1,663,200 đ
MUA NGAY
Quạt bàn năng lượng mặt trời 25W - JD- S88 - JINDIAN New

Quạt bàn năng lượng mặt trời 25W - JD- S88 - JINDIAN

Công suất quạt: 25W Kích thước Quạt: 1130 x 410 x 240mm Kích thước Pin: 440 x 440 x 17mm Cáp nguồn: 4m Công suất tấm pin: 24W/18V Dung lượng Pin: 24000MAH Thời gian sạc: 3-5H Thời gian sử dụng: 6-8H Mức độ bảo vệ: IP67

1,663,200 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 20W - JD-1920 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 20W - JD-1920 - JINDIAN

Công suất đèn: 20W Kích thước Đèn: 162 x 273 x 45mm Số chíp Led: 42 LED Công suất tấm pin: 4W Dung lượng Pin: 3600MAH Thời gian sạc: 5-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

369,600 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 30W - JD-1930 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 30W - JD-1930 - JINDIAN

Công suất đèn: 30W Kích thước Đèn: 187 x 363 x 80mm Số chíp Led: 60 LED Công suất tấm pin: 8W Dung lượng Pin: 7200MAH Thời gian sạc: 6-8H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

627,000 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 90W - JD-9990 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 90W - JD-9990 - JINDIAN

Công suất đèn: 90W Kích thước Đèn: 620 x 260 x 50mm Số chíp Led: 432 LED Công suất tấm pin: 25W Dung lượng Pin: 20000MAH Thời gian sạc: 5-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

1,386,000 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 60W -JD-9960 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 60W -JD-9960 - JINDIAN

Công suất đèn: 60W Kích thước Đèn: 500 x 220 x 50mm Số chíp Led: 280 LED Công suất tấm pin: 18W Dung lượng Pin: 13000MAH Thời gian sạc: 5-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng

1,108,800 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W - JD-798 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W - JD-798 - JINDIAN

Công suất đèn: 300W Kích thước Pin: 695 x 680 x 25mm Kích thước Đèn: 622 x 260 x 90mm Số chíp Led: 162 LED Công suất tấm pin: 60W Dung lượng Pin: 54000MAH Thời gian sạc: 3-5H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65

2,013,000 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-399 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-399 - JINDIAN

Công suất đèn: 100W Kích thước Pin: 520 x 340 x 17mm Kích thước Đèn: 550 x 210mm Số chíp Led: 98 LED Công suất tấm pin: 22W Dung lượng Pin: 18000MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65

1,135,200 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-66100 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-66100 - JINDIAN

Công suất đèn: 100W Kích thước Pin: 580 x 360 x 17mm Kích thước Đèn: 490 x 210mm Số chíp Led: 256 LED Công suất tấm pin: 35W Dung lượng Pin: 30000MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H

1,663,200 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 50W - JD-6650 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 50W - JD-6650 - JINDIAN

Công suất đèn: 50W Kích thước Pin: 350 x 350 x 17mm Kích thước Đèn: 380 x 130mm Cáp nguồn: 30cm Số chíp Led: 100 LED Công suất tấm pin: 18W Dung lượng Pin: 15000MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H

897,600 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-19100 - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 100W - JD-19100 - JINDIAN

Công suất đèn: 100W Kích thước Đèn: 700 x 220 x 45mm Số chíp Led: 198 LED Công suất tấm pin: 20W Dung lượng Pin: 30000MAH Thời gian sạc: 6-8H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP65 Cảm biến chuyển động, ánh sáng.

1,801,800 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W - JD-8300L - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W - JD-8300L - JINDIAN

Công suất đèn: 300W Kích thước Pin: 720 x 420 x 17mm Kích thước Đèn: 365 x 415 x 90mm Cáp nguồn: 4m Số chíp Led: 696 LED Công suất tấm pin: 55W Dung lượng Pin: 39000MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP67

1,729,200 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 200W - JD-8200L - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 200W - JD-8200L - JINDIAN

Công suất đèn: 200W Kích thước Pin: 640 x 360 x 17mm Kích thước Đèn: 330 x 375 x 90mm Cáp nguồn: 4m Số chíp Led: 399 LED Công suất tấm pin: 48W Dung lượng Pin: 32500MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP67

1,452,000 đ
MUA NGAY
Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời - JD-8840L (40W) - JINDIAN New

Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời - JD-8840L (40W) - JINDIAN

Công suất đèn: 40W Kích thước Pin: 340 x 290 x 17mm Kích thước Đèn: 220 x 254 x 70mm Cáp nguồn: 4m Số chíp Led: 110 LED Công suất tấm pin: 16W Dung lượng Pin: 13000MAH Thời gian sạc: 4-6H Thời gian chiếu sáng: > 12H Mức độ bảo vệ: IP67

719,400 đ
MUA NGAY
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN115 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN115 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN115 5 Cực Dòng điện định mức 16A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 32A IP44 (Gắn Nổi) - MPN124 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 32A IP44 (Gắn Nổi) - MPN124 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN124 4 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN114 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN114 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN114 4 Cực Dòng điện định mức 16A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 32A IP67 (Gắn Nổi) - MPN1232 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 32A IP67 (Gắn Nổi) - MPN1232 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN1232 3 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 240V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 32A IP44 (Gắn Nổi) - MPN123 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 32A IP44 (Gắn Nổi) - MPN123 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN123 3 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 240V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN113 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN113 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN1132 3 Cực Dòng điện định mức 16A Điện áp 240V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN113 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 2P+E 16A IP44 (Gắn Nổi) - MPN113 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Gắn Nổi Model MPN113 3 Cực Dòng điện định mức 16A Điện áp 240V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 125A IP67 (Di Động) - MPN2452 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 125A IP67 (Di Động) - MPN2452 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN2452 5 Cực Dòng điện định mức 125A Điện áp 415V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 125A IP67 (Di Động) - MPN2442 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 125A IP67 (Di Động) - MPN2442 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN2442 4 Cực Dòng điện định mức 125A Điện áp 415V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 63A IP67 (Di Động) - MPN2352 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 63A IP67 (Di Động) - MPN2352 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN2352 5 Cực Dòng điện định mức 63A Điện áp 415V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 63A IP67 (Di Động) - MPN2342 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 63A IP67 (Di Động) - MPN2342 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN2342 4 Cực Dòng điện định mức 63A Điện áp 415V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 63A IP67 (Di Động) - MPN2342 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 63A IP67 (Di Động) - MPN2342 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN2342 4 Cực Dòng điện định mức 63A Điện áp 415V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 32A IP67 (Di Động) - MPN2252 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 32A IP67 (Di Động) - MPN2252 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN2252 5 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 415V IP67

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 32A IP44 (Di Động) - MPN225 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 32A IP44 (Di Động) - MPN225 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN225 5 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 16A IP44 (Di Động) - MPN215 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+N+E 16A IP44 (Di Động) - MPN215 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN215 5 Cực Dòng điện định mức 16A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 32A IP44 (Di Động) - MPN224 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 32A IP44 (Di Động) - MPN224 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN224 4 Cực Dòng điện định mức 32A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939
Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 16A IP44 (Di Động) - MPN214 - MPE Call

Ổ Cắm Công Nghiệp 3P+E 16A IP44 (Di Động) - MPN214 - MPE

Ổ Cắm Công Nghiệp Loại Di Động Model MPN214 4 Cực Dòng điện định mức 16A Điện áp 415V IP44

Liên hệ 0932.940.939

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0932.940.939

Chat Online

Chat Online - 0932.940.939

Nhận báo giá

Nhận báo giá - chinhanelectric@gmail.com

Tin tức

Sản phẩm bán chạy

Quảng cáo 1

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 17
  • Hôm nay 151
  • Hôm qua 247
  • Trong tuần 692
  • Trong tháng 4,379
  • Tổng cộng 116,955

Quảng cáo 2

Top

   (0)