Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Nhận báo giá - chinhanelectric@gmail.com

Tin tức

Quảng cáo 1

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Ống luồn dây điện MPE

mỗi trang
Nẹp Bán Nguyệt 80x22mm - NBN80/22 - MPE

Nẹp Bán Nguyệt 80x22mm - NBN80/22 - MPE

Nẹp Bán Nguyệt 80x22mm
Liên hệ 0932.940.939
Nẹp Bán Nguyệt 60x20mm - NBN60/22 - MPE

Nẹp Bán Nguyệt 60x20mm - NBN60/22 - MPE

Nẹp Bán Nguyệt 60x20mm
Liên hệ 0932.940.939
Nẹp Bán Nguyệt 40x13mm - NBN40/13 - MPE

Nẹp Bán Nguyệt 40x13mm - NBN40/13 - MPE

Nẹp Bán Nguyệt 40x13mm
Liên hệ 0932.940.939
Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D32 (Ruột Gà) - A9032CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D32 (Ruột Gà) - A9032CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D32 (Ruột Gà) - A9032CT - MPE
Liên hệ 0932.940.939
Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D25 (Ruột Gà) - A9025CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D25 (Ruột Gà) - A9025CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D25 (Ruột Gà)
Liên hệ 0932.940.939
Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D20 (Ruột Gà) - A9020CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D20 (Ruột Gà) - A9020CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D20 (Ruột Gà)
Liên hệ 0932.940.939
Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D16 (Ruột Gà) - A9016CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D16 (Ruột Gà) - A9016CT - MPE

Ống Luồn Dây Điện Đàn Hồi D16 (Ruột Gà)
Liên hệ 0932.940.939
Kẹp Đỡ Ống D32 - A280/32 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D32 - A280/32 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D32
Liên hệ 0932.940.939
Kẹp Đỡ Ống D25 - A280/25 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D25 - A280/25 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D25
Liên hệ 0932.940.939
Kẹp Đỡ Ống D20 - A280/20 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D20 - A280/20 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D20
Liên hệ 0932.940.939
Kẹp Đỡ Ống D16 - A280/16 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D16 - A280/16 - MPE

Kẹp Đỡ Ống D16
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 200x200 - A882 - MPE

Hộp Box 200x200 - A882 - MPE

Hộp Box 190x190x50mm

Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 150x150 - A662 - MPE

Hộp Box 150x150 - A662 - MPE

Hộp Box 152x152x50mm

Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 100x100 - A442 - MPE

Hộp Box 100x100 - A442 - MPE

Hộp Box 101x101x50mm

Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 80x80 - A332 - MPE

Hộp Box 80x80 - A332 - MPE

Hộp Box 76x76x50mm

Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 4 Ngã D32 - A240/32/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D32 - A240/32/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D32
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 3 Ngã D32 - A240/32/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D32 - A240/32/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D32
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Vuông D32 - A240/32/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D32 - A240/32/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D32
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Thẳng D32 - A240/32/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D32 - A240/32/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D32
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 1 Ngã D32 - A240/32/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D32 - A240/32/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D32
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 4 Ngã D25 - A240/25/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D25 - A240/25/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D25
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 3 Ngã D25 - A240/25/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D25 - A240/25/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D25
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Vuông D25 - A240/25/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D25 - A240/25/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D25
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Thẳng D25- A240/25/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D25- A240/25/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D25
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 1 Ngã D25 - A240/25/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D25 - A240/25/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D25
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 4 Ngã D20 - A240/20/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D20 - A240/20/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D20
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 3 Ngã D20 - A240/20/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D20 - A240/20/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D20
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Vuông D20 - A240/20/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D20 - A240/20/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D20
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Thẳng D20- A240/20/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D20- A240/20/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D20
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 1 Ngã D20 - A240/20/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D20 - A240/20/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D20
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 4 Ngã D16 - A240/16/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D16 - A240/16/4 - MPE

Hộp Box 4 Ngã D16
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 3 Ngã D16 - A240/16/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D16 - A240/16/3 - MPE

Hộp Box 3 Ngã D16
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Vuông D16 - A240/16/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D16 - A240/16/2A - MPE

Hộp Box 2 Ngã Vuông D16
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 2 Ngã Thẳng D16- A240/16/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D16- A240/16/2 - MPE

Hộp Box 2 Ngã Thẳng D16
Liên hệ 0932.940.939
Hộp Box 1 Ngã D16 - A240/16/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D16 - A240/16/1 - MPE

Hộp Box 1 Ngã D16
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn Giảm D32-25 - A242/32-25 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D32-25 - A242/32-25 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D32-25
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn Giảm D32-20 - A242/32-20 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D32-20 - A242/32-20 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D32-20
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn Giảm D32-16 - A242/32-16 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D32-16 - A242/32-16 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D32-16
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn Giảm D25-20 - A242/25-20 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D25-20 - A242/25-20 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D25-20
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn Giảm D20-16 - A242/20-16 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D20-16 - A242/20-16 - MPE

Khớp Nối Trơn Giảm D20-16
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn D32 - A242/32 - MPE

Khớp Nối Trơn D32 - A242/32 - MPE

Khớp Nối Trơn D32
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn D25 - A242/25 - MPE

Khớp Nối Trơn D25 - A242/25 - MPE

Khớp Nối Trơn D25
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn D20 - A242/20 - MPE

Khớp Nối Trơn D20 - A242/20 - MPE

Khớp Nối Trơn D20
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Trơn D16 - A242/16 - MPE

Khớp Nối Trơn D16 - A242/16 - MPE

Khớp Nối Trơn D16
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ T D32 (không nắp) - A246/32 - MPE

Co Nối Chữ T D32 (không nắp) - A246/32 - MPE

Co Nối Chữ T D32 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ T D20 (không nắp) - A246/20 - MPE

Co Nối Chữ T D20 (không nắp) - A246/20 - MPE

Co Nối Chữ T D20 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ T D16 (không nắp) - A246/16 - MPE

Co Nối Chữ T D16 (không nắp) - A246/16 - MPE

Co Nối Chữ T D16 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ T D25 (có nắp) - A246N/25 - MPE

Co Nối Chữ T D25 (có nắp) - A246N/25 - MPE

Co Nối Chữ T D25 (có nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ T D20 (có nắp) - A246N/20 - MPE

Co Nối Chữ T D20 (có nắp) - A246N/20 - MPE

Co Nối Chữ T D20 (có nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Nắp Đậy Hộp Box - A240L - MPE

Nắp Đậy Hộp Box - A240L - MPE

Nắp Đậy Hộp Box - A240L - MPE
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ L D32 (không nắp) - A244/32 - MPE

Co Nối Chữ L D32 (không nắp) - A244/32 - MPE

Co Nối Chữ L D32 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ L D25 (không nắp) - A244/25 - MPE

Co Nối Chữ L D25 (không nắp) - A244/25 - MPE

Co Nối Chữ L D25 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ L D20 (không nắp) - A244/20 - MPE

Co Nối Chữ L D20 (không nắp) - A244/20 - MPE

Co Nối Chữ L D20 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ L D16 (không nắp) - A244/16 - MPE

Co Nối Chữ L D16 (không nắp) - A244/16 - MPE

Co Nối Chữ L D16 (không nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ L D25 (có nắp) - A244N/25 - MPE

Co Nối Chữ L D25 (có nắp) - A244N/25 - MPE

Co Nối Chữ L D25 (có nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Co Nối Chữ L D20 (có nắp) - A244N/20 - MPE

Co Nối Chữ L D20 (có nắp) - A244N/20 - MPE

Co Nối Chữ L D20 (có nắp)
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Răng D32 - A258/32 - MPE

Khớp Nối Răng D32 - A258/32 - MPE

Khớp Nối Răng D32
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Răng D32 - A258/32 - MPE

Khớp Nối Răng D32 - A258/32 - MPE

Khớp Nối Răng D32
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Răng D25 - A258/25 - MPE

Khớp Nối Răng D25 - A258/25 - MPE

Khớp Nối Răng D25
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Răng D20 - A258/20 - MPE

Khớp Nối Răng D20 - A258/20 - MPE

Khớp Nối Răng D20
Liên hệ 0932.940.939
Khớp Nối Răng D16 - A258/16 - MPE

Khớp Nối Răng D16 - A258/16 - MPE

Khớp Nối Răng D16
Liên hệ 0932.940.939
Lò Xo Uốn Ống D32 - BS32 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D32 - BS32 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D32
Liên hệ 0932.940.939
Lò Xo Uốn Ống D25 - BS25 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D25 - BS25 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D25
Liên hệ 0932.940.939
Lò Xo Uốn Ống D20 - BS20 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D20 - BS20 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D20
Liên hệ 0932.940.939
Lò Xo Uốn Ống D16 - BS16 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D16 - BS16 - MPE

Lò Xo Uốn Ống D16
Liên hệ 0932.940.939
Ống Điện Phi 32 PVC 1250N - A9032HV - MPE

Ống Điện Phi 32 PVC 1250N - A9032HV - MPE

Ống Luồn Dây Điện PVC

Đường kính: 32mm

Độ dày: 2.1mm

Chiều dài: 2.92m/cây

Chịu lực: 1250N

Liên hệ 0932.940.939
Ống Điện Phi 25 PVC 1250N - A9025HV - MPE

Ống Điện Phi 25 PVC 1250N - A9025HV - MPE

Ống Luồn Dây Điện PVC

Đường kính: 25mm

Độ dày: 1.9mm

Chiều dài: 2.92m/cây

Chịu lực: 1250N

Liên hệ 0932.940.939
Ống Điện Phi 20 PVC 1250N - A9020HV - MPE

Ống Điện Phi 20 PVC 1250N - A9020HV - MPE

Ống Luồn Dây Điện PVC Đường kính: 20mm Độ dày: 1.8mm Chiều dài: 2.92m/cây Chịu lực: 1250N

Liên hệ 0932.940.939

Top

   (0)